Fehérkő vára, Kereki vár

Autóval indulva Kereki település délnyugati részén, a Dózsa György utca végén kialakított parkolóból indulva (Czikó-pihenő) a legegyszerűbb Fehérkő várának megközelítése. Ha a Slow Life Country Home szálláshelyről tervezzük elérni a várat, a legegyszerűbb Nezdepusztáig gyalogolni, majd a dombról leereszkedve egyenesen átvágva a Pelsonius ménes legelőjén a várrom melletti parkolóhoz fogunk érni. A Leveles erdő északi oldalából kiugró 283 méter magas, löszös, agyagos hegytetőn találató kis várat Kupavárnak, vagy Katonavárnak is nevezik, a szakirodalom viszont Fehérkő néven ismeri.

Kereki első okleveles említése 1193-as keltezésű. Ekkor erősítette meg III.Béla király a János lovagokat (johanniták) korábban nyert adományaikban. Birtokaik közt szerepel Querequi is. Kereki a székesfehérvári rendház tartozéka volt. 1229-ben már a székesfehérvári káptalan birtoka.

A vár első írásos említése 1336-ból ismert, Czikó a várnagya. A vár sem épülhetett sokkal korábban. 1396-ig királyi vár volt, 1368-ból, 1369-ből oklevelek említik a várnyagy nevét: Besenyő János, aki Nagy Lajos királyunk familiárisa volt.

Térkép

1396-ban Marczali Miklós temesi bán kapja meg adományként Luxemburgi Zsigmondtól a török elleni harcokban szerzett érdemeiért.

Korabeli feljegyzések szerint 1422-ben és 1423-ban Sárközi László Fehérkő várnagya, 1429-ben már Vitai Kis László. 1474-ben Mátyás király parancsára Báthori István országbíróé lesz Fehérkő.

A Mátyás halála után a trónkövetelőként fellépő Miksa csapatai elfoglalják a várat, melyet Kinizsi és Báthori a Fekete sereg segítségével foglal vissza. 1494. szeptember 19-én kelt az az oklevél, amely a várat “dirutum castrum Feyerkew” elhagyott romként említi. 1495. május 25-én II.Ulászló új adomány címén adta a Báthoriaknak régi birtokaikat, köztük Fehérkő várát is. 1530-ban Báthori Andrástól Perneszi Ferenc vette meg.

A vár romlott állapotát, falainak ágyútűz elleni elégtelenségét figyelembe véve a magyarok 1544 körül, a török seregek somogy megyei előretörésekor felrobbantották. A vár maradványait a környéken ház és templomépítéshez hordták szét.

 
Elhelyezkedés

  • Cím: nincs adat
  • Szélességi fok:46.782741
  • Hoszúsági fok: 17.902815


Kategória: Kirándulóhely és Műemlék